You are currently viewing החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

גם אם אתם שכירים ומשלמים מס הכנסה באופן אוטומטי דרך המשכורת שלכם, אתם עשויים לגלות שאתם זכאים להחזרי מס. איך מקבלים? מבקשים. 

הרבה אנשים לא מודעים לכך שלמעשה – למרות שהם שכירים ושמס הכנסה משולם עבורם דרך המשכורת – הם בעצם משלמים מס גבוה ממה שהם מחוייבים לו, ועל כן הם זכאים להחזרי מס

בישראל מאות אלפי אנשים עובדים כשכירים ומשלמים מס הכנסה ולא פונים לבדיקת זכאות להחזר מס ממס הכנסה. למה?

יש לכך מספר סיבות:

  1. הקבוצה הראשונה של האנשים שלא פונים למס הכנסה לבדיקת זכאות להחזרי מס מורכבת מהאנשים שפשוט לא מודעים לנושא 
  2. הקבוצה השנייה מורכבת מאנשים ששמעו על עניין החזרי המס לשכירים, אולם לא סבורים כי הם חלק מאותם אנשים שאכן זכאים להחזרי מס. הם סומכים על המערכות ועל כך ש"הכל בסדר". הם בטוחים שלו היו זכאים להחזרי מס, כבר היו פונים אליהם ממקום העבודה או מרשויות המס
  3. הקבוצה השלישית של האנשים שאינם פונים לבדיקת זכאות להחזרי מס הם אותם אנשים שחוששים – הם חושבים שאולי הם באמת אכן זכאים להחזר מס – אולם – הם חושבים שבכך שיפנו למס הכנסה הם יסכנו את עצמם. כי מה אם לאחר הבדיקה יתברר שבעצם הם לא שילמו את מלוא המס ויידרשו – במקום לקבל החזר כספי – לשלם את הפרש הכסף שרשות המסים תטען שעליהם לשלם?

אז קודם כל חשוב לדעת שגם אם לא הגשתם דו"ח שנתי למס הכנסה מעולם, זה לא נורא – כי ניתן להגיש דו"חות שנתיים עד שבע שנים רטרואקטיבית – כלומר על שבע השנים האחרונות. כך, אם נניח לפני ארבע שנים הייתם זכאים להחזרי מס, תוכלו לקבל את הכסף הזה כעת.

כמעט כל אחד זכאי מתישהו במהלך חייו לקבלת החזר המס הכנסה – אולי הייתם סטודנטים, אולי הייתם מובטלים, אולי לא חושבו הפרשות שלכם לקרנות פנסיה ויש עוד לא מעט סיבות שבעטיין הייתם זכאים להפחתת מסים שאולי לא זכיתם לה. 

 

אז איך בודקים אם אתם זכאים להחזרי מס? 

מדי שנה קלנדרית (לועזית) יש להגיש דו"ח שנתי עבור אותה שנה (עצמאיים מחוייבים להגיש דו"ח שנתי. שכירים אינם מחוייבים להגיש דו"ח למס הכנסה, אולם כאמור, הגשת דו"ח עשויה לזכות אתם בהחזר כספי בעבור הפרשי מס ששילמתם).

 

בדו"ח למס הכנסה (כל דו"ח מתייחס לשנה קלנדרית אחת בנפרד) מחושבים כל ההכנסות החייבות במס – השכר שלכם וכל הכנסה אחרת שיש לכם, ובמקביל מפורטות ההוצאות המוכרות במס, כמו קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים וקצבאות עבור ילדים עם מוגבלות. 

לכל אדם מחושבות נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי (אישה מקבלת יותר מגבר, כל ילד מזכה בנקודות זיכוי, ילדים שלומדים במסגרת של חינוך מיוחד מזכים בשתי נקודות זיכוי ועוד).

בתום החישוב שייערך במשרדי מס הכנסה ייתכן שיתברר כי אתם זכאים להחזרי מס, והחזרי מס עשויים להגיע לאלפי שקלים בעבור כל שנה. 

רוצים לבדוק אם מגיע לכם החזרי מס? מלאו את השאלון או השאירו פרטים בטופס.

 

כתיבת תגובה