החזרי מס בגין תשלום דמי מזונות

פקודת מס הכנסה קובעת מתן הטבות מס לבן זוג המשלם דמי מזונות בשני מקרים: המקרה הראשון הוא כאשר בני הזוג פרודים או גרושים ובן הזוג משלם דמי מזונות לכלכלת ילדיו. המקרה השני הוא כאשר בן הזוג המשלם מזונות מתחתן פעם נוספת וממשיך לשלם דמי מזונות לאם ילדיו. ההטבה באה לידי ביטוי בצורה של נקודות זיכוי במס הכנסה.

המשמעות של נקודות זיכוי הן הפחתת המס שמשלם הנישום למס הכנסה. למשל: כל אדם בישראל מקבל נקודות זיכוי כתושב. אישה מקבלת יותר מגבר. אם לילדים מקבלת נקודות זיכוי בעבור הילדים, וישנן עוד נקודות זיכוי בהתאם למצבים שונים. 

 

באילו תנאים מגיע החזרי מס?

פקודת מס הכנסה עוסקת במיסוי של בן הזוג המשלם מזונות בשני המקרים (תשלום מזונות לילדים ותשלום מזונות לאישה), להלן פירוט ההטבה:

במקרה הראשון, קובעת הפקודה לפי סעיף 40 (ב) (2) כי: "הורים החיים בנפרד יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1), נקודת זיכוי אחת נוספת ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1) נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה".

פסקה (1) קובעת מתן נקודת זיכוי לבן הזוג המחזיק בילדים. סעיף 40 (ב) (2) קובע נקודת זיכוי או חלק ממנה לבן הזוג שאינו מחזיק בילדים אך משתתף בהוצאות גידולם. ברוב המקרים מדובר בנקודת זיכוי אחת.

במקרה השני, כאשר האב התחתן עם אישה אחרת, קובעת הפקודה לפי סעיף 40א כי: "בחישוב המס של גרוש שהוא בן זוג משלם מזונות לבת זוגו לשעבר, והוא נשוי לבת זוג אחרת, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת".

איך מתבצע התהליך?

האב המשלם מציג במשרדי מס הכנסה אישורים על גירושיו והוכחות על תשלום דמי המזונות, וכן אישורים מהמעסיק או המעסיקים על כל הכנסה שיש לו. 

משלמי  מזונות רבים אינם מודעים לזכויות וההטבות המגיעות להם בשל תשלום מזונות. הם אינם מצהירים על כך בעבודה או לרשויות המס ולכם גם אינם מקבלים החזרי מס. אדם המשלם מזונות על ילדיו שאינם בחזקתו רשאי  לפנות לרשויות המס על מנת לקבל החזרי מס בגין התשלומים ששילם בעבר והן לאלו בעתיד.

 יש לציין שגם אישה חד הורית המגדלת את ילדיה יכולה לקבל החזרי מס למשפחה חד הורית

 

 כתיבת תגובה